banner760

banner714

banner757

banner759

banner701

banner761

banner762

banner763

banner764

banner765

banner766

16 Haziran 2019 Pazar

BİR TEBESSÜME DEĞER TOPLULUĞU’NDAN ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ

“GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ”

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine dâhil edilirken, Kahramanmaraş’ta da KYK Müdürlüğü kapatılarak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine katıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:59
Bu haber 1370 kez okundu
 “GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ”
 “GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ”

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine dâhil edilirken, Kahramanmaraş’ta da KYK Müdürlüğü kapatılarak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine katıldı.

Resmi Gazete'nin Mükerrer Sayısı'nda 703 Sayılı KHK yayımlandı. ''Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' başlığıyla yayımlanan kararnamede kamu kurumlarına yönelik çok yönlü değişmeler yapıldı. Bu kapsamda bünyesinde değişimler yaşanan kurumlardan bazıları da KYK ile Spor Genel Müdürlüğü kurumları oldu.

 KYK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11. ve 12 maddelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Genel Müdürlüğü kurumlarına yönelik alınan kararlar yer aldı. Buna göre daha önceden yürürlükte olan 289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ve 351 Sayılı KYK Teşkilat Kanunu olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Alınan kararlara göre, Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kapatıldı ve Bakanlık ana hizmet birimi haline getirildi.

“GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ”

 Konuyla ilgili  açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Kanun Hükmündeki Kararnameyle yapılandırılmasıyla birlikte bakanlığımıza bağlı mülga kuruluşlar statüsünde başta Yükseköğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü görevleriyle beraber Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bir çatıda bakanlık nezdinde bir il müdürlüğü olarak birleşti. Bu birleşmeden sonra 703 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçiş hükümleri başlığındaki birinci maddeye göre de bu hüküm görevlendirmeyle sonuçlandı. Bir il müdürlüğü olarak görevlendirildikten sonra gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü adı altındaki önceki yapılandırma ve kredi yurtlar kurumu adı altındaki bakanlık müdürlüğü Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak tekrar bir il müdürlüğü olarak yayınlandı. Bizlerde bu çerçeve içerisinde Kahramanmaraş’ta Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü dışında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yeniden görevlendirildik. Bu görevlendirme sürecinde de başladık. Bundan sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başta ilimizde sporun ve sporcunun yönetimi, gençlik merkezlerinin yönetimi, tesisler ile ilgili çalışmaların yönetimi buna bağlı olarak ta Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışmaları bir çatı altında yönetimini başlattık. Ülkemize hayırlı olsun. Bu aynı zamanda iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde senkronizesinin sağlanması açısından iyi oldu. Bizler görevimizin başındayız. Tabii ki belli bir dönemden beri Gençlik Hizmetleri, Spor İl Müdürlüğü adı altında görevimizi yürütüyorduk. Şu andan itibaren Gençlik, Spor olarak bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Hiçbir şeyin akmasına meydan vermeden alanda mücadelemizi hem bakanlığımız adına hem hükümetimiz ve ülkemiz adına en iyi şekilde sürdüreceğiz. Bizler belli bir tecrübeye haiziz. Bununla ilgili de ilgili birimlerdeki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık. Bu süreçte tabii farklı ve yeni çalışmalarda olacaktır” ifadelerini kullandı. Söz konusu kurumlara dair yayımlanan karar metinleri şu şekilde; MADDE 11- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun; a) Adında yer alan "Yurtlar Kurumu" ibaresi "Yurt Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir. b) 2 nci maddesinin başlığı "Amaç" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt" ibaresi "Yurt" şeklinde değiştirilmiştir. c) 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "KOORDİNASYON OFİSLERİ” MADDE 11- Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtdışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilir. Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalışma usul ve esasları; bu Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir." ç) Üçüncü Bölümünün başlığı "Görevler" şeklinde değiştirilmiştir. d) 14 üncü maddesinde yer alan "Kurum; yüksek" ibaresi "Yüksek" şeklinde ve "verir" ibaresi "verilir" şeklinde değiştirilmiştir. e) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim" ibaresi "Öğrenim" şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan "Kurum Yönetim Kurulu" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve maddede yer alan "Kuruma", "Kurumca" ve "Kurumdan" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. f) 17 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir. g) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek" ibaresi "Kredi, burs, barınma ve beslenme yardımı iş ve işlemlerine konu para," şeklinde değiştirilmiştir. ğ) 20 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli" ibaresi "Gerekli" şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan "mülkiyeti kendisine, Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde, "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde, "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde, "Kurumca" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde, "Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından" şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına, il müdürlüklerine" şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının veya il müdürlüklerinin" şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri" şeklinde, onüçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur" ibaresi "Cumhurbaşkanınca belirlenir" şeklinde, ondördüncü fıkrasında yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde ve "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan "Kurum tarafından" ve "Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle" ibareleri, yedinci fıkrasında yer alan "Yüksek Planlama Kurulu tarafından" ve "Kurumca" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumca" ibaresi "kamulaştırma veya" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. ı) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca vergi" ibaresi "Vergi" şeklinde, "Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığına" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığına" şeklinde, "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. i) 28 inci maddesinin başlığı "Özel hesabın gelirleri" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Özel hesabın" şeklinde, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan "Kurum" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde, (e) bendinde yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. j) 36 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Kurum" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde, "2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin" ibaresi "8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine" şeklinde, "esaslar yönetmeliklerle belirtilir" ibaresi "usul ve esasları belirlemeye Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilidir" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya "muameleler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile yurtların bünyesindeki kantin ve yemekhanelerin işlettirilmesi" ibaresi eklenmiştir. k) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin" şeklinde ve "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerine" şeklinde değiştirilmiştir. l) 40 inci maddesinin başlığında yer alan "Kuruma kamusal" ibaresi "Kamusal" şeklinde, birinci ve ikinci fıkrasında yer alan "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir. m) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir. n) 1 inci maddesi, 3 ila 10 uncu maddeleri, 12 nci maddesi, 22 nci maddesi, 24 ila 27 nci maddeleri, 30 ila 35 inci maddeleri, 37 nci, 38 inci, 41 inci, 42 nci, 44 üncü, 45 inci ve ek 1 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 12- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun; a) Adı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu" olarak değiştirilmiştir. b) 1 inci maddesinde yer alan "Bakanlığına bağlı, merkezde katma bütçeli ve" ibaresi "Bakanlığında" şeklinde değiştirilmiş, "Spor Genel Müdürlüğünün," ve "ise" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. c) 6 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün" ibaresi "Bakanlığının" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğüne bağlı" ibaresi "Bağlı" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan "hizmetleri" ibareleri ile aynı fıkranın ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. ç) 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Spor Genel Müdürü," ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek üç yönetici" şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, "Genel Müdürlükçe" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan "Genel Müdürlükçe" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir. e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "11 müdürlüklerinin bütçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. Bunların hazırlanması, uygulanması, muhasebeleştirilmesi, denetimi, aktarmalar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." f) 14 üncü maddesinin madde başlığında yer alan "Genel Müdürlüğün" ve birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğünün" ibareleri, "Özel hesabın" şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük," ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel hesabın" şeklinde değiştirilmiştir. g) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. ğ) 20 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan "Spor" ibaresi "Gençlik ve spor" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğüne" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığına" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğünce tescil" ibaresi "Tescil" şeklinde değiştirilmiştir. h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. ı) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlükçe" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. i) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. j) 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. k) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "valinin" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir. l) 30 uncu maddesinin birinci fıkrası madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasındaki "Başbakan" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, ikinci fıkrasının son cümlesindeki "Gençlik ve Spor Bakanının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak" ibaresi "Cumhurbaşkanı tarafından" şeklinde değiştirilmiştir. m) 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğünde" ibaresi "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında" şeklinde ve "Spor Genel Müdürlüğünce" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir. n) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğünce" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. o) 34 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Kuzey çevre yolumu güney çevre yolumu gerekliydi ?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  ARŞİV