banner713

banner714

banner757

banner758

banner759

banner701

21 Mayıs 2019 Salı

EMİNÖNÜ KAHVESİNDE İFTAR MENÜSÜ

KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ EHLİYETLER FAALİYETE GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü sürücü belgesi işlemleri ile ilgili online randevu sistemini hizmete sundu.

20 Ocak 2016 Çarşamba 11:44
Bu haber 751 kez okundu
KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ EHLİYETLER FAALİYETE GEÇTİ
 Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Yeni Ehliyet İçin Randevu Alma Başvuru Yap Sorgula Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,  “12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun sürücü belgelerine ilişkin maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile sürücü belgesi sınıfları, geçerlilik süreleri, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları ile aday sürücülük uygulamasının Yönetmelikte belirlenmesi hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 01/01/2016 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Sürücü Belgesi Randevu Sistemi 01/01/2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinde kullanıma açılmıştır.

Yeni tip sürücü belgesi almak, değiştirmek ve yenilemek isteyen vatandaşlarımız surucurandevu.egm.gov.tr internet adresi üzerinden istedikleri herhangi bir trafik tescil birimlerinden randevu alabilecektir.

Bu kapsamda, yeni tip sürücü belgeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler Ek’li dosyada sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Denildi.

 

Yeni Tip Ehliyet Almanın Detayları İse Şu Şekilde Açıklandı:

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun sürücü belgelerine ilişkin maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile sürücü belgesi sınıfları, geçerlilik süreleri, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları ile aday sürücülük uygulamasının Yönetmelikte belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 01.01.2016 olarak belirlenmiştir.

01.01.2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgesi düzenlenmeyecektir. Eski tip sürücü belgelerinin (zayi olanlar dâhil) değiştirme işlemleri 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanacak olup, bu değiştirme işlemleri sırasında harç alınmayacaktır.

Müracaatı tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için 15 gün süreyle geçerli olmak üzere “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge (Ek-50)” tanzim edilerek müracaatı alan personel tarafından onaylanıp müracaatçıya verilir.

Aday sürücülük uygulaması; 01.01.2016 tarihinden itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecektir.

Sürücü Belgelerinin Kişiselleştirilmesi

Müracaatlarda, sürücü belgesinin teslim edileceği kişinin adres ve telefon (özellikle SMS ile bilgilendirme yapılacağından cep telefonu) bilgisi ile teslim edilecek kişi başkası ise kişinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası da mutlaka istenerek, Mernis kayıtlarından kontrol edilecektir.

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENECEK BELGELER

1- Sürücü Belgesi Dosyası (Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler Odasından temin edilecektir.)

2- Sağlık raporu

3- Fotoğraf (1 adet biometrik fotoğraf (50x60 mm ebadında))

4- Harç bedeli (Maliye Bakanlığından elektronik ortamda alınıncaya kadar makbuzun aslı müracaat esnasında alınarak dosyasında muhafaza edilecektir.) A1-A2-F-H sınıfı sürücü belgesi harç tutarı (133,70 TL), B sınıfı sürücü belgesi harç tutarı (402,90 TL), diğer sürücü belgesi sınıfları harç tutarı ise (672,10 TL) olarak belirlenmiştir.

5- Değerli kâğıt bedeli (Maliye Bakanlığından elektronik ortamda alınıncaya kadar makbuzun aslı müracaat esnasında alınarak dosyasında muhafaza edilecektir.) Sürücü belgesi yenileme ve zayii durumunda (13) TL, yeni müracaatlarda ve farklı bir sınıf sürücü belgesi alma durumlarında ise (108,50) TL olarak belirlenmiştir.

6- Vakıf payı bedeli (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün anlaştığı bankalardan elektronik ortamda alınıncaya kadar makbuzun aslı müracaat esnasında alınarak dosyasında muhafaza edilecektir.) Sürücü belgesi yenileme ve zayii durumunda (2) TL, yeni müracaatlarda ve farklı bir sınıf sürücü belgesi alma durumlarında ise (20) TL olarak belirlenmiştir.

7- Parmak izi ( Müracaat esnasında alınacaktır.)

8- Kan grubu

ADAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Buna göre aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun,

1- 47’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ( Kırmızı Işık İhlali)

2- 51’inci ( Hız İhlalleri)

3- 53’üncü maddenin ikinci fıkrası (Sağa ve sola dönüş kurallarına riayet etmemek)

4- 74’üncü (Yaya ve okul geçitlerinde ilk geçiş hakkını yayalara vermemek)

5- 78’inci ( Emniyet kemeri takmamak) maddelerinin herhangi birinin üç kez ihlali,

6- 48’inci (alkollü olarak araç kullanmak)

7- 118’inci ( Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,

8- Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak,

9- Toplam 75 ceza puanının aşılması durumlarında trafik görevlilerince sürücü belgesine el konularak iptal edilir.

Sürücü belgesi alacakların;

a) Yaş bakımından;

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),

4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24

yaşını bitirmiş olmaları,

b) Deneyim bakımından;

1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,

3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,

4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,

5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,

6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,

7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları,

c) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

ç) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

d) Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

e) Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

g) Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması zorunludur.

Araçları sürme yetkisi;

a) B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,

b) F sınıfı sürücü belgesi ile M,

c) G sınıfı sürücü belgesi ile M,

ç) A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,

d) A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,

e) A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,

f) B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,

g) BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

ğ) C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,

h) CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,

ı) C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

i) C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,

j) D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,

k) DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,

l) D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,

m) D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F

sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.”

“Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ve yenilenmesi

Madde 87 ‒ M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

Posta İşlemleri

a) Yeni tip sürücü belgeleri, ülke genelinde Sürücü Belgesi Tanzim Merkezinde kişiselleştirilecektir. Sürücü belgesi, müracaatçısına veya belirlediği kişiye posta yoluyla teslim edilecektir.

b) Sürücü belgeleri müracaat esnasında yurtiçinde Mernis veya beyan edilen adreslerinde, gönderiyi teslim alacak kişiye kimlik tespitinden sonra imza karşılığı teslim edilecektir.

Sürücü Belgesi Randevu Sistemi

01/01/2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinde kullanıma açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

MaraşMedyaMerkezi.com

kahramanmaraşspor.com

MaraşHaberler.com 

ÖzürDilerim.com

Sütçüimam.com

dulkadiroğlu.com

FatihErkoç.com

onikişubat.com

46Haber.com

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Kuzey çevre yolumu güney çevre yolumu gerekliydi ?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  ARŞİV