banner884

banner888

banner770

banner866
24 Ocak 2021 Pazar

OKAY, DAHA GÜZEL DULKADİROĞLU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

14-15 Nisan 2012cumartesi ve pazar günü sınav var.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Test Sınavı..

12 Nisan 2012 Perşembe 16:49
Bu haber 1676 kez okundu
14-15 Nisan 2012cumartesi ve pazar günü sınav var.
 14-15 Nisan 2012cumartesi ve pazar günü, ilimiz merkezin’de yapılacak olan açık ilköğretim 2. dönem sınavı, 14 Nisan 2012 Cumartesi günü İlimiz merkezinde yapılacak olan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Test Sınavı ile ilgili olarak 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 15.00’de Millî Eğitim Müdürlüğü salonunda, Bölge Sınav Yürütme Komisyonu, Bina Sınav Sorumluları, Bina Sınav Komisyon Başkanları ve sınavda öğretmenlerine görev verilen okulların müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirildi.
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesindeki, Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri, Bina Sınav Komisyonunun Görevleri ve Sürücü Adayları Test Sınavı Salon Görevlileri İçin Sınavda Dikkat Edilecek Hususlarla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı.
MTSK Müdürlükleri tarafından sistemden alınarak onaylanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgeleri”, kursun bağlı olduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanarak MTSK Müdürlüklerince kursiyerlere imza karşılığında dağıtılması sağlanmıştır. 
Adaylar; sınava, kesinlikle 14 Nisan 2012 tarihli “Sınava Giriş Belgesi” ile birlikte girmek zorundadırlar. Bina Sınav Komisyonu, Salon Sorumlusu ve Gözetmenler sınava girecek adayların sınav giriş belgelerinin kontrollerinde bu belgedeki fotoğrafla cevap kâğıdında bulunan fotoğrafın aynı olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Fotoğrafları farklı olduğu tespit edilen adaylar sınava alınmayacak ve ilgili / ilgililer hakkında tutanak tutularak gereken yasal işlem başlatılacaktır. Aday kendi kimliğinin “sınava giriş belgesine” uygunluğunu teyit etmek için bir özel kimlik (Nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi gibi) ibraz etmek (göstermek) zorundadır. Bu kimliklerden birisi bile olmasa aday sınava alınmayacaktır. 
MTSAS için sınav giriş belgesi her sınav için yeniden düzenlenmektedir. Belgenin üzerinde “sınav tarihi 14 Nisan 2012” olarak görülmelidir. Daha önceki tarihlere ait belgeler kabul edilmeyecektir. Belgenin üzerindeki resimler yapıştırma değil renkli yazıcıdan alınmış ve İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanarak ıslak mühürle mühürlenmiş olacaktır. Adayın sınava gireceği dersler, hak sayısı, sertifika türü hem sınava giriş belgesi hem de cevap kâğıdının üzerinde yazılıdır. 
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Test Sınavında adaylar cevap kâğıdına soru kitapçığı türünü kodlamayacaklardır. Cevap kâğıdı üzerinde “adayın soru kitapçığı türü işaretlidir”. Salon görevlileri cevap kâğıtları ve soru kitapçıklarını dağıtırken kesinlikle adaya ait cevap kâğıdı üzerinde bulunan soru kitapçığı türüne dikkat edeceklerdir. Ancak; dağıtım sırasında herhangi bir hata yapıldığında sonradan fark edilirse kesinlikle kitapçıkları toplayarak düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Bu konuyu net olarak anlatan bir tutanak hazırlanarak salon poşetinin içine konacak her adayın yeni kitapçık türü belirtilecektir. (Bakanlığımızca değerlendirme işlemlerinde buna dikkat edilecektir.) Yanlışlık yapılır ve değiştirme işlemi yapılırsa veya değiştirme işlemi yapılmaz ayrıca salon poşetinin içerisine tutanakta konmazsa bu konuda tüm sorumluluk bina sınav sorumluları ile salon görevlilerine ait olacaktır.
Cevap kâğıtlarının üzerinde salon sorumlusu ve gözetmene ait imza yeri bulunmaktadır. Her salon sorumlusu adaya doğru cevap kâğıdı ve doğru soru kitapçığını verdiğini ve adaya ait bilgilerin doğruluğunu kontrol ettiğini beyan ederek bu bölümü imzalayacaktır.
Sınav başladıktan sonra kimlik veya her hangi bir başka sebepten dolayı hiçbir aday ilk (60) dakikadan önce salondan dışarı çıkartılmayacaktır. Kimlik veya bir başka problemden dolayı adayın sınava girmemesi gerektiği halde girdiği tespit edilir ve dışarı çıkartılması gerekirse, gerekli tutanaklar tutulur, ilk (60) dakikalık süre dolduktan sonra aday dışarı çıkartılır. 
Ancak; Adayın dışarı çıkartılırken problem çıkarabileceği düşünülürse, salondan çıkartılmadan ve kendisine haber vermeden gıyabında tutanak tutulacaktır. Bu tutanakta, “Adayın sınavının iptal edilmesi gerektiği” net olarak ifade edilecektir. 
Eğer; bu aday salonun huzurunu bozuyorsa, güvenlik güçlerinden yardım istenerek aday mutlaka salondan dışarı çıkartılmalıdır.
Salon aday yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden adaya mürekkepli kalem ile imzalatılacaktır. (Bu işlemi sınav başlamadan ya da sınav sırasında yapılmaz.)  
Sınava katılan adayların sınav giriş belgelerinin sınav görevlileri tarafından toplanması gerekmektedir. Bu işlemin sonunda toplanan sınav giriş belgelerinin sınav güvenlik poşetinden çıkan zarfa okul adı şeffaf bölüme gelecek şekilde yerleştirilmesi ve ilave olarak salon görevlilerinin bu zarfa İL ADI, İLÇE ADI, OKUL ADI, SALON NUMARASI bilgilerini de yazmaları gerekmektedir. 
Sınava katılan adaylar bir takım bilgilerinin yanlış olduğunu ifade ederek tutanak tutulmasını veya durumu hakkında düzeltme yapılmasını talep edebilir. Bunlar hakkında,
Sadece Nüfus bilgileri hatalı ise; bu bilgiler adayın MTSK ya ilk kayıt anında T.C. Kimlik numarası ile doğrudan Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne ait MERNİS sisteminden alındığı için yanlışlığın nüfus dairesinde olduğu bilinmelidir. Bilgiler önce oradan düzelttirilecek ve sonra dilekçe ekinde “VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ” olmak sureti ile merkezimize yazılı olarak başvuracaktır. Nüfus bilgilerinde olan bir hata için sınav sırasında ne yapılması gerektiğine “Bölge Sınav Yürütme Komisyonu” karar verip uygulayacak ve durumu bir tutanakla tespit edilecektir. Bu tutanak daha sonra Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarında hiçbir şekilde (sertifika türü, ders değişikliği, sınav hakkı değişikliği gibi konularda) bilgi değişikliği yapılmayacak, bu konuda herhangi bir tutanak tutulmayacaktır. Motorlu Taşıt Sürücü Kursları kayıt anında adaya ait bilgileri doğru girmek zorundadırlar.
Sınav güvenlik poşetleri salonlarda adayların gözü önünde açılacak ve sınav sonunda salonda kalan adayların gözü önünde kapatılacaktır.
Okul müdürleri salon görevlileri ile sınav öncesi sınav kurallarının uygulanmasına yönelik kesinlikle toplantı yapacaklar ve “Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar” dokümanını salon sayısı kadar çoğaltılarak tüm salon sorumlularına dağıtacaklar. Salon sorumluları ise “Sınavda Dikkat Edilecek Hususlar” dokümanında belirtilen açıklama doğrultusunda uygulama yapacaklardır. 
Sınavlarda görev alan tüm görevlilerin sınav türü, tarihi ve saati ne olursa olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine gelmeleri gerekmektedir.
Sınavın başlamasından sonra hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
Salon aday yoklama listesinde ismi bulunmayan adayların kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.
Görevli olmayanların sınav yapılan binalara girmeleri kesinlikle engellenecektir.
Salon Başkanı ve Gözetmenler sınavın başlamasından en az bir saat önce görev yerinde hazır bulunacaklardır.
Adayların test kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını beraberlerinde götürmelerine kesinlikle izin verilmeyecektir. 
Unutulan cevap kâğıtları ve kitapçıkların tüm sorumluluğu Salon Başkanı ve Gözetmene ait olacaktır.
Herhangi bir tutanak tutulması gerektiğinde matbu tutanak tutulacaktır.
Herhangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkan adayın test kitapçığının ve cevap kâğıdının salon başkanı tarafından elinden alınması ve bu adayın tekrar salona alınmaması gerekmektedir. 
Salon görevlilerinin salonda gazete, kitap, yazılı kâğıdı vb. okumamaları, yüksek sesle konuşmamaları, sınav süresince salondan dışarı çıkmamaları, herhangi bir adayın başında dikkat çekecek şekilde durmamaları, çay kahve vb. içmemeleri, cep telefonlarını kapatmaları gerektiği üzerinde önemle durulacaktır.
Salon Başkanı ve Gözcüler; salon poşetlerinde bulunan tutanakları, Sınav kurallarına uymayan adaylar için dolduracaklardır. 
             Tutanaklar; tutanakta ifade edilen maddeler doğrultusunda ve net anlaşılan bir şekilde doldurulacaktır.
             AÇIK İLKÖĞRETİM SINAVLARI
Açık İlköğretim 2. Dönem Sınavı Pazar günleri iki oturumda yapılacak olup, söz konusu sınavların uygulanmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.
1- 2011-2012 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem sınavlarına yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran öğrenciler katılabilecektir.
2- Öğrencilerin sınav ili olarak belirttikleri ilde ve yerleştirildikleri bina ve salonda sınava girmeleri gerekmektedir.
a) Askerlik görevi nedeniyle sınav ili olarak belirttikleri ilden ayrılarak bu durumunu belgelendirenler, 
b) Sınav ili olarak, belirttikleri ilde hastalığı nedeniyle gidemeyecek durumda olup, durumunu sağlık raporu ile belgeleyenler, 
c) Atama veya yer değiştirme nedeniyle sınav ili değişen ve bu durumunu belgelendiren memurlar ile bakmakla yükümlü oldukları öğrenciler, 
Geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte, Açık İlköğretim öğrencisi kimlik kartı ve adına düzenlenmiş olan sınav giriş belgesi ile Sınav Yürütme Komisyonunca söz konusu belgeler incelendikten sonra durumu uygun olanlar yedek salonda sınava alınacaktır.
Mazereti ne olursa olsun a, b ve c maddelerine göre durumunu belgelendiremeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Öğrencilerimizin yaş ve sosyal durumları dikkate alınarak, sınav güvenliğini bozacak davranışlara karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Sınavın yapıldığı bina ve salonlarda sınav güvenliğini bozmaya dönük davranışlarda bulunan öğrenci ve diğer şahıslar emniyet görevlilerine bildirilerek müdahale edilmesi sağlanacaktır.
Bir başkasının yerine sınava girme teşebbüslerine karşı adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi (öğrenci kimlik kartı, ehliyet, nüfus cüzdanı veya pasaport) ile sınava alınması gerekmektedir.
Sınava sahte kimlikle başkasının yerine girmek isteyenlerin tespiti halinde, olay bir tutanakla tespit edilip, Bakanlığımıza bildirilmek üzere Bölge Sınav Yürütme Komisyonuna bilgi verilecek, ayrıca emniyet makamlarının da müdahalesi sağlanacaktır.
Öğrencilerin sınava giriş belgesinde belirtilen derslerden sınava girmeleri gerekmektedir. Bunun dışında sınav cevap kâğıdı üzerindeki boş alanlar veya yedek cevap kâğıdı kullanarak farklı derslerden sınava girenlerin bu dersleri değerlendirme dışı tutulacaktır.
Bölge Sınav Yürütme Komisyonu Üyelerinin saat 08.00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında hazır olmaları, Bina sınav Komisyonlarının sabah saat 08.30’da, öğretmenlerin ise en geç saat 09.00’da, öğleden sonraki oturumlarda görevli Bina Sınav Komisyonlarının saat 12.30’da öğretmenlerin ise en geç saat 13.00’de görevli oldukları okullarında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Kuzey çevre yolumu güney çevre yolumu gerekliydi ?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  ARŞİV
  banner693